JIŘÍ ŠTOČEK

narozen 10.5. 1977, velmistr od roku 1998 (mezinárodní mistr 1994)
do 1993 člen klubu TJ Ostrov, 1993-2006 Ingem Plzeň, 2006-2009 opět TJ Ostrov,
od 2009-2011 Novoborský ŠK, 2011-2018 Lysá nad Labem, 2018-2019 ŠK Polabiny,
2019-2020 Moravská Slavia Brno, od 2020 ŠK Líně

Některé výsledky:
Zápasy:
2,5:1,5 (1:0=3) přátelský zápas se S. Movsesianem, Plzeň 2001
Otevřené turnaje:
1.-6. Pardubice 1998
1.-3. Sautron 2003
2.-10. Philadelphia (World Open) 2004
2.-10. Pardubice 2008
3.-7. Philadelphia (World Open) 2009
2.-5. Wheeling (Chicago Open) 2010
1.-2. Las Vegas (NorthAmerican Open) 2010
3.-8. Philadelphia (Philadelphia Open) 2011
2.-3. Canberra (Doeberl Cup) 2013
3.-4. Parramatta (Sydney International Open) 2013
1.-7. Teplice 2016
1.-5. Riga 2016
2.-3. Ostrava 2017, otevřené mistrovství ČR
2.-5. Teplice 2017
1. Pardubice 2019
1.-2. Suwalki 2022
1.-2. Tegernsee 2023
Uzavřené turnaje:
1.-2. Prešov 2000
1. Přerov 2001
2. Karlovy Vary 2004, mistrovství ČR
1.-2. Karlovy Vary 2005, mistrovství ČR
1. Pardubice 2011, mistrovství ČR
2.-3. Havlíčkův Brod 2015, mistrovství ČR
1. Praha 2018, dvojkolový "olympijský nominační turnaj"
Rapid šach:
1. Pardubice 2005, otevřené mistrovství ČR
Juniorské soutěže:
2.-4. Hania 1994, mistrovství Evropy do 18-ti let

Šachová hra mne uchvátila už v dětství, ale nespojoval jsem s ní nějaké vlastní vážné ambice. Vše se vyvinulo zcela samovolně. Za možnost věnovat se šachové činnosti v nemalé míře a dosahovat zde určitých pozoruhodných výsledků vděčím od raných dob až po dnešek především výbornému domácímu zázemí a podpoře všech rodinných příslušníků. Vedle toho pak musím jmenovitě zmínit alespoň čtyři osoby, jimž je nutno vyjádřit zvláštní poděkování.
První šachové vědomosti jsem nabíral v kroužku Jiřího Cipriana. Vratislav Hora mi naznačil cestu v žákovských letech. Mezinárodní mistr Štefan Gross byl potom mým trenérem v letech dorosteneckých, a umožnil mi důvěrné seznámení se šachem na profesionální úrovni. Za podstatnou složku svého šachového působení považuji komentátorskou činnost. Zde mi byl inspirátorem a konzultantem ponejvíce Břetislav Modr.
Vlastní vnímání šachové hry bývá naznačeno vztahem ke slavné historii. Já z velikánů šachové historie nejvýše cením Alexandra Aljechina (viz přiložená stať) a Garriho Kasparova.
Současný trend informatizace šachu je mi velice protivný, ale jsem s ním smířen, období působení si nelze vybrat. Základní postavení považuji za optimální z estetického i funkčního hlediska a vymýšlení alternativ k němu za hyzdění šachu. Jestli se jednou vyčerpá, což je myslím ještě nesmírně daleko, smiřme se s tím a věnujme se pak úplně jiným problémům.
Nejraději se nechávám inspirovat meziválečným obdobím. Podle tehdejších vzorů jsem se vždy snažil publikovat poznámky ke svým povedenějším partiím, viz především Informátor, ŠachInfo a Mat. Některé z nich jsou uvedeny v přiložených statích.

Přiložené stati:
1) Alexandr Aljechin (2004, 2009). Průřez šachovou kariérou Aljechina, její interpretace, několik partií s podrobnými poznámkami Aljechina, 39 stran
2) Několik partií (2007, 2009, 2010). Několik vlastních partií z let 1994-2010, s podrobnými poznámkami, 23 stran
3) St. Peterburg 1914 (2009). Proslulý turnaj očima současného velmistra, průběh a několik důležitých partií s podrobnými poznámkami, 23 stran
4) Osm partií R. Spielmanna (2010). Výběr zajímavých partií "posledního rytíře královského gambitu", se středně podrobnými poznámkami, 11 stran, bude rozšířeno
5) Střípky z turnajů v USA, 2004-2011 (2011). Vyprávění o autorově účasti na amerických turnajích v daném období, klíčové partie s informátorovými či původními časopisovými poznámkami, 27 stran
6) Šachový portrét Jefima Bogoljubova (2002, 2013). Vybrané partie J. D. Bogoljubova, středně podrobné poznámky vesměs vlastní, někdy Bogoljubova, Aljechina a Rétiho, 11 stran, budoucí rozšíření možné
7) Další partie I. (2013) Navázání na stať "Několik partií" ukázkami z období 2011-duben 2013, podrobné poznámky, tentokrát i kratší popis turnajových okolností, 19 stran
8) Další partie II. (2016) Pokračování předchozího, do konce 2015, 11 stran
9) Z mých turnajů 2016-2017 Volné pokračováni série s vlastními partiemi a současně její ukončení, do léta 2017, 14 stran
10) Malý doplněk: Dvě partie z let 2018-2019 4 strany

Všechny články jsou volně k dispozici všem zájemcům. Případné citování se však musí dít v souladu se zavedenými zvyklostmi.

Jiří Štoček

P.S. : Od léta 2020 zde již nebudou doplňovány významnější aktualizace

Dodatky:

V roce 2023 byla vydána kniha Jiřího Štočka Z velmistrovských klání, s podtitulem 16 epizod z praktického šachu. Vychází především z vlastní šachové praxe autora. Nejedná se v prvním plánu o výběr partií „nejlepších“, spíše v určitých ohledech „nejzajímavějších“. Nadpoloviční většina z nich je v knize komentována poprvé, u ostatních byly dřívější komentáře (některé z nich se nacházejí také v odkazovaných materiálech) přepracovány a rozšířeny. Obecně je u poznámek v knize, oproti těm dřívějším, navíc „didaktický“ záměr – podrobněji se vysvětluje, které okamžiky jsou v průběhu partií klíčové a na základě jakých úvah, případně jakých předběžných vědomostí, jsou v nich činěna rozhodnutí, ať už úspěšná, či nikoliv. V případě zájmu se čtenáři mohou aktivněji zapojit prostřednictvím nabízených otázek. Nezůstává nepovšimnut vliv momentálních turnajových okolností. Zdůrazňují se případy, kdy situace v partii může sloužit coby ilustrace nějaké všeobecnější poučky z šachové strategie a taktiky.

Ani tentokrát nebylo snadné poznámky nějak přizpůsobit velmi rozmanité šachové kvalifikaci případných čtenářů, věřím však, že každý zájemce si v knize nakonec najde něco pro sebe užitečného.

JŠ, Ostrov, 2023